;
علیرضا مرادی

علیرضا مرادی

طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال کننده ها

محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
نیما صادقی
طراح کاراکتر، سین اسمبلر(مدیرت صحنه)، تصویر ساز معماری
ایران، تهران