;
آذین جنتی

آذین جنتی

طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی

ایران، سنندج ایران، تهران

دنبال کننده ها

هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران