;
احسان فاضلی

احسان فاضلی

دنبال کننده ها

راد امیرابراهیمی
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
ایران، بندر انزلی
محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران