;
هومن راد

هومن راد

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت

دنبال کننده ها

محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
پوریا افشار
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی
ایران، اراك
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران