;
محمد رضا پرداختی

محمد رضا پرداختی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال شونده ها

مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
صادق حسینی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
ایران، تهران
مهران خدائی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
هومن راد
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس