;
مسلم شلالوند

مسلم شلالوند

تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی

، تهران ، تهران

دنبال کننده ها

راد امیرابراهیمی
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
ایران، بندر انزلی
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران