;
صادق حسینی

صادق حسینی

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال کننده ها

محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
میلاد فدوی
تصویر ساز معماری، مدلساز سه بعدی، رندرمَن
ایران، مشهد