;
صادق حسینی

صادق حسینی

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال شونده ها

امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران