;
صادق حسینی

صادق حسینی

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس

ایران، تهران ایران، تهران

پسندیده

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت