;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

دنبال شونده ها

حمیدرضا افشاری
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
ایران، لاهیجان
علیرضا مرادی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران