;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

نمایه

اطلاعات شخصی

محل تولد
ایران، رشت
محل سکونت
ایران، رشت
۳d artist . freelance artist
شما می توانید با انتخاب
اطلاعات شخصی خود را ثبت نمایید.

اطلاعات تماس

شما می توانید با انتخاب
اطلاعات تماس خود را ثبت نمایید.

سمت یا موقعیت فعلی

مهارت یا تخصص

نرم افزارها

3ds Max



Adobe AfterEffect



Adobe Premiere



Arnold



AutoCad



Marmoset Toolbag



Marvelous Designer



Maya



Mental Ray



Ornatrix



Substance Painter



Vray



Xnormal



Z Brush

