;
عباس  عمادی

عباس عمادی

ایران، مشهد

دنبال کننده ها

علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
احسان همتیان
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح واسط کاربر
ایران، تهران
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران