;
علی نخعی زینلی

علی نخعی زینلی

طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی

دنبال شونده ها

حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
0.46728