;
حسن چناری

حسن چناری

تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور

ایران، اهواز ایران، تهران

دنبال کننده ها

راد امیرابراهیمی
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
ایران، بندر انزلی
محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
علی نخعی زینلی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
ایران، بیرجند
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران