;
امیرحسین قاسمی

امیرحسین قاسمی

مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر

ایران، رفسنجان ایران، رفسنجان

دنبال شونده ها

حمیدرضا افشاری
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
ایران، لاهیجان
حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
صادق حسینی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
ایران، تهران
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
0.485617