;
آرش هادوی

آرش هادوی

دنبال کننده ها

علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
سعید شهسوار
رندرمَن، طراح سه بعدی، معمار
ایران، تهران
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
سهیل جواهری ماهر
برنامه نویس، طراح وبسایت، رندرمَن
ایران، تهران
-0.519064