;
آرش هادوی

آرش هادوی

دنبال شونده ها

حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
سعید شهسوار
رندرمَن، طراح سه بعدی، معمار
ایران، تهران
مهران خدائی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
پدرام حسینی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
مجتبی مرادی
طراح کاراکتر، کارگردان هنری، مدیر پروژه
سهیل جواهری ماهر
برنامه نویس، طراح وبسایت، رندرمَن
ایران، تهران
0.477088