;

هنرمندان

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
راد امیرابراهیمی
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
ایران، بندر انزلی
حمیدرضا افشاری
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
ایران، لاهیجان
حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
علیرضا مرادی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
مجتبي موسوي زاده
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
، قم
محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
پوریا احمدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، كرمانشاه
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
سعید شهسوار
رندرمَن، طراح سه بعدی، معمار
ایران، تهران
حسین موید
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
ایران، تهران
صادق حسینی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
ایران، تهران
احسان درویشی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
ایران، اصفهان
حسین سلوکی
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح گرافیک
علی نخعی زینلی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
ایران، بیرجند
محمد علم مهرجردی
نقاش، طراح گرافیک، طراح کاراکتر
ایران، مشهد
مهران خدائی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
امین معافی
طراح گرافیک، مدلساز سه بعدی
ایران، مشهد
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
امیرحسین دشتی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
پوریا افشار
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی
ایران، اراك
محسن بدری
ایده پرداز، طراح تبلیغات، طراح صنایع دستی
مجید حسین آباد
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح سه بعدی
ایران، اراك
متین حسین آباد
طراح بافت ، طراح سه بعدی، طراح محیط
ایران، اراك
سعید دهدشتی
مدلساز سه بعدی جواهرات، طراح بسته بندی، طراح لوگو و نشان
ایران، تهران
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
حجت شعبانی
انیماتور سه بعدی، مدلساز سه بعدی، طراح جلوه های بصری
آزاده هاشمی
طراح مفهومی، طراح گرافیک، طراح کاراکتر
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
محمد ابراهیم پور
مدلساز سه بعدی، نقاش
ایران، مشهد