;
آزاده هاشمی

آزاده هاشمی

طراح مفهومی، طراح گرافیک، طراح کاراکتر

دنبال شونده ها

آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس