;
حمیدرضا  افشاری

حمیدرضا افشاری

مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت

ایران، تهران ایران، لاهیجان

دنبال کننده ها

سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران