;
محمد رضا رضایی

محمد رضا رضایی

طراح گرافیک، طراح کاراکتر

دنبال شونده ها

مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
مجتبی مرادی
طراح کاراکتر، کارگردان هنری، مدیر پروژه
-0.559055