;
محمد علی احمدی

محمد علی احمدی

مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط

ایران، شیراز

دنبال شونده ها

حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
علیرضا مرادی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هومن راد
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران