;
مهران خدائی

مهران خدائی

مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی

دنبال کننده ها

مهران خدائی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.513289