;
مهران خدائی

مهران خدائی

مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی

دنبال شونده ها

احسان درویشی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
ایران، اصفهان
مهران خدائی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.528189