;
محمد رضا پرداختی

محمد رضا پرداختی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال کننده ها

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
امیرحسین دشتی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.564632