;
مسلم شلالوند

مسلم شلالوند

تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی

، تهران ، تهران

دنبال شونده ها

محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
نسرین رضازاده
طراح گرافیک، طراح، خواننده
ایران، اصفهان
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران