;
علیرضا روحیان

علیرضا روحیان

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی

ایران، قم ایران، قم

دنبال شونده ها

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
راد امیرابراهیمی
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
ایران، بندر انزلی
حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
علیرضا مرادی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
محمد علی احمدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هومن راد
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
پدرام حسینی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
0.451807