;
سعید شهسوار

سعید شهسوار

رندرمَن، طراح سه بعدی، معمار

ایران، تهران ایران، تهران

دنبال شونده ها

هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
علی طایفه
تصویر ساز معماری، نورپرداز، توسعه دهنده واقعیت مجازی و افزوده
ایران، تهران