;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

دنبال کننده ها

علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
نیما صادقی
طراح کاراکتر، سین اسمبلر(مدیرت صحنه)، تصویر ساز معماری
ایران، تهران
-0.524232