;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

دنبال شونده ها

حمیدرضا افشاری
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
ایران، لاهیجان
علیرضا مرادی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.502952