قلم های دیجیتال XP-Pen
تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 24 Pro

قیمت: تومان ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ از تومان ۵۳,۴۸۹,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 22 Plus (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ از تومان ۳۹,۸۵۸,۰۰۰

تخفیف!

تبلت طراحی XP-Pen Magic Drawing Pad (جدید و مستقل)

قیمت: تومان ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ از تومان ۳۶,۰۵۰,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist Pro 16 Gen 2 (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ از تومان ۳۳,۱۹۸,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist Pro 14 Gen 2 (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ از تومان ۲۷,۶۹۸,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 15.6 Pro

قیمت: تومان ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ از تومان ۲۰,۸۹۸,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 13 2nd Gen (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۷,۳۶۸,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 12 2nd Gen (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۵,۳۹۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Pro XLW Gen 2 (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰

تخفیف!

مانیتور طراحی XP-Pen Artist 10 2nd Gen (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۲,۳۹۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Pro LW Gen 2 (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۱,۱۰۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Pro MW Gen 2 (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۱۰,۲۰۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Pro M

قیمت: تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۶,۷۴۷,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Pro S

قیمت: تومان ۷,۰۵۰,۰۰۰ از تومان ۵,۹۱۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco L (جدید و ارتقایافته)

قیمت: تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۵,۲۳۳,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco 01 V2

قیمت: تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۳,۱۳۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Star G960S

قیمت: تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ از تومان ۲,۳۹۸,۰۰۰

تخفیف!

پد طراحی XP-Pen Deco Mini 7

قیمت: تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ از تومان ۲,۲۹۸,۰۰۰

لوازم جانبی
Sold Out!

کنترلر بی سیم XP-Pen

بزودی موجود می شود!

تخفیف!

استند لپتاپ و مانیتور طراحی XP-Pen

قیمت: قیمت اصلی تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ است.

انواع قلم های تک Xp-pen

قیمت: از تومان ۹۵۸,۰۰۰

جاقلمی Xp-pen

قیمت: از تومان ۵۹۸,۰۰۰

انواع کابل های XP-Pen

قیمت: از تومان ۴۸۰,۰۰۰

دستکش طراحی ضدرسوب XP-Pen

قیمت: تومان ۳۶۰,۰۰۰

دستکش طراحی ساده XP-Pen

قیمت: از تومان ۲۵۰,۰۰۰

محافظ صفحه XP-Pen

قیمت: از تومان ۲۴۵,۰۰۰

انواع نوک های قلم XP-Pen

قیمت: از تومان ۹۰,۰۰۰

پکیج های آموزشی آکادمی CGNation
مجموعه پکیج های آموزشی CGNation
تخفیف!

مجموعه آموزش های طراحی کاراکتر سه بعدی

قیمت: تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ از تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰

تخفیف!

مجموعه آموزشهای معماری در آنریل انجین 4 با هادی سیدی

قیمت: تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ از تومان ۹۰۰,۰۰۰

تخفیف!
تخفیف!

مجموعه آموزش های نقاشی دیجیتال با حسن چناری

قیمت: تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ از تومان ۷۰۰,۰۰۰