فرم نام نویسی قلم های طراحی XP-Pen از فروشگاه CGNation

پر کردن فرم زیر به منزله درخواست شما برای خرید قلم های طراحی XP-Pen از فروشگاه CGNation میباشد. این فرم مربوط به مدل های ناموجود میباشد.
لذا به محض موجود شدن مدل مورد نظر شما، با شما تماس خواهیم گرفت.
برای خرید مدل هایی که در فروشگاه موجود هستند میتوانید هم اکنون اقدام به ثبت خرید کنید.

نکته : دوستانی که از طریق این فرم نام نویسی میکنند به دلیل صبوری و منتظر ماندن برای موجود شدن مدل مورد نظرشان، نتنها نیازی به واریز وجه ندارند بلکه هنگام موجودی به آنها تخفیف ویژه داده خواهد شد. 

ممنون از اعتماد و صبوری شما 

نام نویسی قلم های طراحی XP-Pen فروشگاه CGNation - فرم پنجم

فرم زیر به منزله درخواست شما برای خرید قلم های طراحی XP-Pen میباشد