;
رضا حسنی

رضا حسنی

طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی

ایران، قزوین ایران، تهران

دنبال شونده ها

هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
0.452272