;
رضا حسنی

رضا حسنی

طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی

ایران، قزوین ایران، تهران

پسندیده

تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
0.630266