;
ایمان وکیلی

ایمان وکیلی

دنبال کننده ها

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان
هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.5651