;
آیدین سلسبیلی

آیدین سلسبیلی

طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس

ایران، تهران

نمونه آثار

طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس